vineri, 28 iunie 2013

Şcoala către comunitate – lecții învățateO știre recentă de la MEN care m-a bucurat pentru că vine să valideze și să continue  inițiative similare în domeniul implicării școlii în problemele comunității: Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi John May, directorul executiv al Fundaţiei Duke of Edinburgh's International Award, au semnat marţi, 25 iunie, un Protocol-cadru de parteneriat. Obiectivul protocolului îl reprezintă promovarea Programului Award, prin care Fundaţia propune o abordare non-competitivă şi activităţi de voluntariat, care să contribuie în mod concret la dezvoltarea personală a elevilor şi studenţilor şi la implicarea acestora în problemele comunităţii. Mai multe pe http://www.edu.ro/index.php/pressrel/20072

De peste 15 ani sunt promotoarea entuziastă a ceea ce eu numesc deschiderea școlii către comunitatea locală prin implicarea elevilor în activităţi care să vină în sprijinul comunităţii şi care să facă parte dintr-un demers bine planificat şi organizat la nivel instituțional și integrat în curriculumul școlar. Prin anii 98, în cadrul unui proiect cu un partener britanic, am organizat în Dâmbovița primele concursuri interșcoli de proiecte de acțiune civică voluntară în comunitate în domenii legate de ecologie și caritate, iar prin 2000, după modelul unor programe și materiale pe care am avut ocazia să le analizez în SUA,  am structurat un concept și un cadru general pentru ceea ce înseamnă învățarea prin servicii în beneficiul comunității – tipuri de servicii, etapele și caracteristicile unui program, idei cheie, exemple și sfaturi pentru profesorii care vor să inițieze astfel de programe ( Școală și comunitate, Editura Humanitas, 2002).

În 2004 am aplicat ideile respective în cadrul unui proiect de mare succes derulat în județele Brăila, Galați și Vrancea prin Centrul Educația 2000+ ( am prezentat metodologia și proiectele derulate de școli   în “Educaţia civică prin activităţi extraclasă – ghid pentru profesori”, Editura Polirom, 2004 și “Educaţia civică prin activităţi extraclasă – culegere de bune practici”), iar ulterior am inclus această teorie în toate publicațiile și proiectele care au  abordat problematica legăturii dintre școală și comunitate (Proiectul pentru învățământ rural al MEN, diverse ghiduri de management etc.).  

Lecții învățate:

- şcoala trebuie să-şi asume rolul de instituţie comunitară principală, organizaţie cu iniţiative care să ducă la parteneriate şi cooperare şi care să dinamizeze şi să dezvolte o comunitate
- şcoala trebuie să fie iniţiatoarea unor programe educaţionale care să se deruleze în comunitatea în care aceasta se află și să urmărească creşterea calităţii vieţii în comunitatea respectivă şi promovarea unor valori precum responsabilitate, cooperare, întrajutorare etc.
-trebuie să se facă o deosebire majoră între programele de învăţare prin servicii în folosul comunităţii și acţiunile de voluntariat pentru comunitate sau de cele prin care se organizează simple servicii în folosul comunităţii deoarece activitatea de sprijin pentru comunitate este integrată în curriculumul academic, este bine planificată şi evaluată, iar elevii reflectează asupra experienţei de prestare a serviciilor şi aplică ce au învăţat în activităţi concrete
-participarea într-un program de învăţare prin servicii în folosul comunităţii îmbunătăţește  performanţele academice ale elevilor, le dezvoltă atitudinea civică şi contribuie la dezvoltarea lor personală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu