duminică, 3 august 2014

De la școala ca o fabrică la școala ca o familie(schimbarea de paradigmă și reinventarea școlii)


Provocarea adresată în prezent școlilor este de a ieși din paradigma tradițională a învățării - școala ca o fabrică și a-și asuma schimbări care să le apropie de paradigma modernă/actuală - școala ca o familie.

  
Paradigma tradițională: 
  •  învățarea înseamnă transmiterea unui set de cunoștințe stabilit și aprobat de autorități;
  • inteligența este o trăsătură care nu se modifică, măsurabilă prin IQ și distribuită diferit(unii copii sunt mai inteligenți, alții mai puțin inteligenți);
  • rolul educației este de a-i selecta pe cei capabili;
  • școala funcționează după modelul unei fabrici, în care produsele sunt uniforme, rebuturile sunt eliminate, muncitorii au control redus.


Paradigma modernă/ actuală:

  • învățarea înseamnă în primul rând  formarea unor abilități de bază care vor permite indivizilor să aibă succes într-o societate ce este produsul unei lumi în schimbare - gândire critică, rezolvare de probleme, colaborare etc.;
  •  se consideră că există mai multe tipuri de inteligență (Howard Gardner) și mai multe feluri de a fi deștept;
  • fiecare copil este capabil să învețe și rostul educației este de a dezvolta potențialul fiecăruia, abilitățile copiilor putând fi modificate printr-o instruire eficace;
  •  școala funcționează după modelul unei  familii, în care există așteptări pentru fiecare, căldură, grijă, sprijin, încredere.

(2005: http://issuu.com/ancatirca/docs/echipa_de_proiect_a_scolii)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu