sâmbătă, 9 iunie 2018

Idei mici pentru schimbări mari - întâlnirea de evaluare anuală

photo credits - pinterest

Pentru că se apropie finalul de an școlar, iată o foarte bună modalitate de evaluare a personalului, pe care am practicat-o cu succes și care contribuie esențial la creșterea eficacității activității școlii pe care o conduceți ca director.
Întâlnirea de evaluare anuală are loc o dată pe an între director şi fiecare membru al personalului. E o discuție prietenoasă, în cadrul căreia:
- se analizează activitatea persoanei evaluate, evidenţiindu-se punctele tari şi punctele slabe;
- se identifică nevoile de formare şi se explorează modalităţi de dezvoltare profesională;
- pot fi conştientizate diferenţele între percepţia de sine şi cea a celorlalţi;
- se pun în discuţie cooperarea între membrii personalului şi stilurile de comportament;
- se stabileşte un acord privind paşii concreţi de făcut pentru a îmbunătăți activitatea din anul şcolar viitor:
- directorul primeşte la rândul lui feedback privind stilul său de conducere.
 Foarte important: întâlnirile de acest gen au loc într-un climat de respect şi încredere reciproce, în care primează regulile feedback-ului şi ale unei comunicări eficace 📚.

(sursa: „Management educațional”, 2011, MEN, autor A.Tîrcă)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu