luni, 16 noiembrie 2015

Vorba de educație - din Programul de guvernare

De sus în jos se întâmplă cam așa. Le-am scos din Programul de guvernare care tocmai a fost dat publicității, probabil un prim draft al unui proiect care va fi definitivat în zilele care urmează. Sunt câteva obiective generale, o parte dintre cele despre care tot vorbim că ar fi de atins pentru a îmbunătăți calitatea educației la noi. Important va fi ca în perioada următoare să vedem cum (și cât de curajos!) se coboară de la general la specific, de la vorbe la fapte și care vor fi planurile și măsurile concrete prin care aceste obiective vor fi atinse.
  
”4.1. Educație 
- mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli și în societate
- inițierea reformei curriculare pe toate componenetele ei, astfel încât conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale socității digitale.
-redefinirea statutului cadrelor didactice în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanței, autonomie educațională și integritate
-reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educațional
- creșterea performanței programelor de formare, cercetare și inovare universitară în clustere integrate (învățământ- cercetare-producție)”

(sursa: http://www.cdep.ro/pdfs/guv201511/201511_ProgramGuvernare.pdf)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu