joi, 8 noiembrie 2018

Întâlnirea individuală de evaluare

photo preluată de pe internet

Am mai povestit despre asta, e descrisă și în cărțile de management educațional pe care le-am scris. Întâlnirea individuală de analiză a activității are loc la final de semestru/ an școlar, fiind o foarte bună modalitate de evaluare a personalului, pe care am practicat-o cu succes și care contribuie esențial la creșterea eficacității activității școlii pe care o conduceți ca director.

Întâlnirea de evaluare are loc o dată pe semestru/ an între director şi fiecare membru al personalului. E o discuție prietenoasă, față în față, în cadrul căreia:
- se analizează activitatea persoanei evaluate, evidenţiindu-se punctele tari şi punctele slabe;
- se identifică nevoile de formare şi se explorează modalităţi de dezvoltare profesională;
- pot fi conştientizate diferenţele între percepţia de sine şi cea a celorlalţi;
- se pun în discuţie cooperarea între membrii personalului şi stilurile de comportament;
- se stabileşte un acord privind paşii concreţi de făcut pentru a îmbunătăți activitatea din anul şcolar viitor;
- directorul primeşte la rândul lui feedback privind stilul său de conducere.


Foarte important: întâlnirile de acest gen au loc într-un climat de respect şi încredere reciproce, în care primează regulile feedback-ului şi ale unei comunicări eficace.

Succes!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu