luni, 25 martie 2013

Programul Școala după școală - lecții de proiect

Reprezentanți ai guvernului au făcut zilele acestea declarații în legătură cu intenția de a extinde programul Școala după școală (ȘDȘ) la nivel național și a identifica surse de finanțare. Având în vedere  rezultatele unui proiect în care am lucrat timp de 2 ani (beneficiar ISJ Dâmbovița) consider că un astfel de program nu numai că este o soluție viabilă pentru sistemul de învățământ românesc, dar este chiar o necesitate, în special pentru copiii de la ciclul primar care provin din medii dezavantajate și care locuiesc în comunități sărace. Monitorizarea și evaluarea programului au scos în evidență schimbări majore, în unele cazuri de-a dreptul surprinzătoare, în ceea ce privește progresul elevilor cuprinși în programul ȘDȘ, progres înregistrat atât la nivel academic și în plan cognitiv, cât și la nivelul deprinderilor și atitudinilor și în plan emoțional.
Principala lecție învățată însă din acest proiect este că derularea unor programe ȘDȘ eficiente și eficace este un demers complex ce necesită acțiune convergentă la nivel național, care să aibă în vedere:
-  o atentă proiectare (analize de nevoi, crearea unui concept specific fezabil, elaborarea unor instrumente de lucru etc.)
- parteneriate complexe între toți factorii interesați ( MEN, școli, ISJ-uri, autorități locale și județene, părinți, elevi, ONG-uri etc.)
- analiza bunelor practici de programe after-school și a literaturii de specialitate din alte țări ( de ex., experiențele din SUA, care sunt diverse în ceea ce privește conținutul și grupurile de elevi cărora li se adresează, dar și cele din Canada și Marea Britanie etc.) 
- utilizarea întregii expertize și a resurselor existente în sistem ( de ex., experții români care au lucrat în proiecte prin care s-au conceput și implementate programe ȘDȘ, profesorii care au fost formați și au derulat astfel de programe, școlile în care s-au derulat cu succes programe ȘDȘ,  activișți din ONG-uri cu oferte de programe educaționale pentru copii, policy/concept papers, rapoarte și analize elaborate de diverse instituții în cadrul unor proiecte etc.)
În elaborarea unui concept al programului ȘDȘ care să fie viabil la nivel național trebuie avute în vedere și analizate cu atenție și rigurozitate aspectele care vizează finanțarea, metodologia programului, formarea profesorilor care vor lucra cu copiii, spațiile în care se vor desfășura activitățile, curriculumul programului, modalitățile de monitorizare și evaluare, implicarea părinților, asigurarea mesei zilnice etc.
Dacă ne referim doar la spațiile în care să se deruleze un program ȘDȘ, din proiectul POSDRU 64110 am învățat că acesta nu trebuie să fie sala de clasă, ci unul special amenajat și dotat cu echipamente și mobilier adecvate care să permită organizarea activităților pe arii de interes, astfel încât să se ofere elevilor cuprinși în program posibilitatea de a citi, de a utiliza computerul, de a lucra individual, în grup/pereche, de a-şi dezvolta abilităţile specifice, de a realiza proiecte individuale sau de grup, de a desfăşura activităţi recreative, de a îndeplini responsabilităţi, de a crea sentimentul apartenenţei la comunitatea grupului. 
Sala ȘDȘ la Școala Potlogi, Dâmbovița

Sala ȘDȘ la Școala Ungureni Râncaciov Dâmbovița
 Organizarea funcţională a spaţiului  trebuie să prevadă zone pentru primire,  întâlnire şi joc, lectură, linişte,  învăţare individuală,  pentru activităţi de grup sau pereche,  pentru media, rutine, pictură.  Sălile în care se derulează programe ȘDȘ trebuie să fie dotate cu mobilier modular, dulapuri pentru bibliotecă, mese pentru calculatoare, table, flipchart, computere, videoproiector, aparat de fotografiat, imprimantă, panouri pentru expunerea lucrărilor etc. De asemenea, este nevoie să se asigure un spaţiu corespunzător pentru servirea mesei, cu utilităţile corespunzătoare: chiuvetă, cuptor, mese etc.
Spațiu de lecții și teme în sala ȘDȘ Școala Ungureni

Spațiu de lecții și teme în sala ȘDȘ Școala 3 Pucioasa, Dâmbovița

Spațiu de joc în sala ȘDȘ Șc.Radu cel Mare Târgoviște

Spațiu de joc în sala ȘDȘ Șc Brănești Ilfov

Spațiu de joc în sala ȘDȘ Șc Potlogi Dâmbovița
Spațiu de lectură în sala ȘDȘ Șc Poiana Dâmbovița

Spațiul IT în Șc Poiana Dâmbovița

Spațiul de întâlniri și discuții în sala ȘDȘ Șc Poiana Dta
 Informații și resurse suplimentare se găsesc pe site-ul proiectului POSDRU 64110

și în publicația Prevenirea abandonului școlar - ghid de bune practici - in secțiunea Publicații 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu