sâmbătă, 4 aprilie 2015

Întâlnirea săptămânală cu elevii

Foto din arhiva personală

Am introdus pentru prima oară în România, mai întâi la o școală de stat (prin anul 2000), apoi la una privată (prin 2006) întâlnirile săptămânale cu toți elevii școlii (pe care le-am denumit „întâlnirile de luni”), după modelul assembly-urilor din școlile britanice. Am pornit de la ideea că aceste întâlniri pot stimula interesul copiilor faţă de problemele generale ale şcolii şi dezvoltarea legăturilor şi relaţiilor dintre clase şi grupuri de elevi. Se creează, în același timp, sentimentul de apartenenţă la comunitatea şcolii și la setul de valori comune. E practic un mod de a îmbunătăți comunicarea în interior, astfel încât copii, profesori, personal administrativ și părinți să fie în permanență informați în legătură cu ce s-a întâmplat sau se va întâmpla în școală. Se apreciază succesul și sunt promovate bunele practici.

Modelul propus de mine funcționează cu succes și azi în cele 2 școli și a fost preluat și adaptat și de alte școli private. În mare, este structurat astfel:

  • întâlnirea are loc în aceeași zi a săptămânii și la aceeași oră;
  • locul desfăşurării este terenul de sport/ sala de sport;
  • întâlnirea durează fix 15 minute;
  • elevii vor fi aşezaţi astfel încât să existe contact vizual între grupul de elevi şi prezentator;
  • se rămâne în acelaşi aranjament tot anul şcolar;
  • învăţătorul/ dirigintele stă lângă elevii clasei şi are grijă să se păstreze liniştea în timpul întâlnirii;
  • fiecare întâlnire este moderată de un profesor, conform unui grafic;
  • profesorul  responsabil de întâlnire va trece pe la fiecare clasă în ziua când are loc întâlnirea, până la ora când aceasta are loc şi va întocmi lista evidenţierilor, atenţionărilor şi  anunţurilor care se vor face în întâlnirea respectivă;
  • în unele cazuri, temele întâlnirilor pot fi prezentate şi de către elevi sau invitaţi, de ex., părinţi;
  • responsabil cu organizarea generală a întâlnirilor: prof. X
foto din arhiva personală
Fiecare întâlnire are următoarea structură:
1.Primele 5 minute sunt alocate  prezentării  câtorva aspecte legate de:
- o temă de actualitate la nivel local, naţional, internaţional, de exemplu, Human Rights Day pe data de 10 decembrie etc. sau
- anumite valori/ idei importante pe care dorim să le promovăm în rândul elevilor, de exemplu, „Cum mâncăm sănătos”etc.
2. Următoarele 5 minute sunt alocate evidenţierii unor activităţi din săptămâna precedentă – se menţionează succese, se înmânează premii/ diplome etc. şi, de asemenea, se identifică anumite probleme apărute în şcoală şi se fac atenţionări generale legate de derularea orelor, conduită, curăţenie etc.
3.Ultimele 5 minute sunt alocate anunţurilor pentru săptămâna în curs/ perioada următoare – de ex., date şi detalii concursuri, evenimente ale şcolii etc.
Sintetic, ordinea este următoarea:
-       tema întâlnirii
-       evidenţieri
-       atenţionări(dacă există)
-       anunţuri
Dacă efectivele de elevi sunt mari, întâlnirea se poate derula pe cicluri, primar și gimnazial.
Succes!☺️

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu