sâmbătă, 2 noiembrie 2013

Erasmus+

Erasmus+ este un program nou propus de Comisia Europeană, care va începe în 2014 și va înlocui șapte dintre programele care se derulează în prezent: Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius și Grundtvig), Youth in Action și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țări industrializate).Numele programului are avantajul că este foarte cunoscut și asociat cu învățarea și  formarea în contextul cooperării europene.


Noul program va sprijini următoarele trei tipuri de activități:
  • oportunități individuale de învățare în UE și dincolo de granițele acesteia, concretizate în participarea la programe de studiu și formare, stagii de dezvoltare profesională, traineeships sau activități nonformale pentru tineret, cum ar fi cele de voluntariat
  • colaborarea instituțională între mediul de afaceri, ONG-uri, unități de învățământ, organizații de tineret, autorități locale și regionale, realizată cu scopul de a se dezvolta și implementa practici educaționale inovative, a reduce șomajul și a promova antreprenoriatul și creativitatea 
  • sprijin pentru realizarea unei reforme la nivelul politicii statelor membre UE și al cooperării cu cele din afara UE, constând în implementarea de instrumente ale UE  care asigură transparența, realizarea de studii și derularea proceselor de tip Bologna(învățământ superior) și Copenhaga (învățământ profesional și tehnic)
În plus, Erasmus+ va conține două elemente complet noi și anume, o schemă de împrumut garantat pentru finanțarea de masterate în străinătate și crearea unor așa numite 'knowledge alliances' (parteneriate ample între instituții de învățământ superior și mediul de afaceri, menite să conducă la crearea de noi oportunități de învățare și noi calificări) și 'sector skills alliances'(parteneriate între furnizorii de educație și formare și mediul de afaceri, care au scopul de a crește gradul de angajare prin crearea de curricula specifice unor sectoare noi și a unor modalități inovative de formare vocațională).

De programul  Erasmus+  poate beneficia  orice persoană care învață sau îi învață pe alții, de la nivelul organismelor publice sau private, active în domeniul educației și învățământului.

În România, programul va fi gestionat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) -http://www.anpcdefp.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu