miercuri, 6 noiembrie 2013

Tema pentru acasă - între prea mult și delocÎn prima săptămână din noiembrie elevii din clasele primare sunt în vacanță și am auzit mulți părinți care reclamă faptul că în această perioadă copiii au de făcut foarte multe teme - exerciții din diverse auxiliare, fișe de lucru, lecturi etc.

Deși în ultimii ani au existat discuții și dezbateri pe această temă, iar profesorii au beneficiat de numeroase cursuri de formare finanțate prin programe europene, se pare că nu reușim să avem în sistem o abordare corectă privind temele pentru acasă, cel puțin pentru nivelul primar și gimnazial, abordare care să aibă la bază câteva aspecte importante ce au reieșit cu claritate din cercetarea și practica pedagogică actuală:  • temele pentru acasă nu trebuie date ca o rutină, ele fiind necesare doar în măsura în care contribuie la progresul academic și la succesul școlar al copilului;
  •  un volum prea mare de teme este contraproductiv și poate afecta sănătatea copiilor și funcționarea normală a unei familii;
  •  timpul necesar efectuării temelor la toate materiile trebuie să fie extrem de  redus la clasele primare și să respecte așa numita regulă a celor 10 minute – pentru fiecare an de studiu crește durata efectuării temelor cu câte 10 minute;
  •  copiilor le plac acele teme care le dau ocazia să interacționeze cu părinții sau alți membri ai familiei,  pentru a le afla părerea sau experiența personală în legătură cu anumite subiecte, pentru a realiza un experiment în grădină/casă sau a viziona și comenta o emisiune TV etc.;
  •  este recomandată consultarea copiilor în privinta conținutului și volumului temelor

Fiecare școală ar trebui să-și elaboreze (în colaborare cu părinții și elevii) și să pună în practică un text specific de  politică școlară prin care să se reglementeze, în beneficiul copiilor, toate aspectele legate de temele pentru acasă – rol, durată, tipuri, corelare între discipline de studiu, modalități de control etc.


De remarcat că la nivel mondial există o tendință tot mai bine primită de către profesori și părinți și susținută și de teoreticieni ai domeniului (de ex., profesorul american Alfie Kohn) de a interzice total temele la ciclul primar și a implementa no –homework policies.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu