vineri, 28 martie 2014

Reforma educației la chinezi în 10 reglementări

foto via
http://english.cntv.cn
Chinezii ar trebui să fie foarte mulțumiți de sistemul lor de învățământ - au rezultate excepționale la evaluările internaționale și sunt pe primele locuri la testele PISA. Și totuși, recent, au început să conștientizeze costurile unor politici educaționale focalizate pe transmiterea de cunoștințe, competiție acerbă, testări frecvente, un program de școală și pregătire extrem de încărcat, meditații la scară industrială, plătite de părinți, o cultură a succesului cu orice preț, o motivație a învățării care înseamnă admiterea în universități bine cotate, interes scăzut pentru dezvoltarea personală sau stimularea creativității (vezi și http://ancatirca.blogspot.ro/2014/01/paradoxul-de-dupa-pisa.html).


Acum aproape un an, Ministerul Educației din China a anunțat o măsură menită să reformeze radical învățământul primar. Documentul care anunță schimbările se intitulează în mod sugestiv Ten Regulations to Lessen Academic Burden for Primary School Student (10 reglementări care să ușureze povara academică a elevilor din ciclul primar) și prevede, în rezumat, următoarele:

1. Înscrierea în școli se va face în funcție de docmiciliul copilului, fără a fi favorizați elevii cu rezultate deosebite.
2. Desființarea claselor formate pe niveluri de competență și formarea de clase de elevi echilibrate din punct de vedere al ritmului de învățare.
3. Punct de plecare zero în clasa I, fără a se accelera ritmul și a se mări volumul de conținuturi.
4. Fără teme pentru acasă; în schimb, școlile pot  da teme care să fie rezolvate în colaborare cu părinții și comunitatea și care să vizeze învățarea prin experiență directă - excursii, vizite, activități de lucru manual.
5. Fără teste standardizate la clasele I-III, iar la clasa a IV-a un singur test pe semestru pentru lb. chineză, matematică și lb străină.
6. Introducerea calificativelor - Excepțional, Excelent, Suficient și Insuficient, în locul notării prin sistemul de 100 de puncte.
7. Reducerea materialelor suplimentare/ auxiliarelor: poate fi utilizat doar un singur material suplimentar și se interzice profesorilor să recomande, să sugereze sau să promoveze orice material suplimentar/ auxiliar.
8. Interzicerea organizării oricărei activități de pregătire în afara orelor de curs sau în vacanțe.
9. Cel puțin o oră pe zi de exerciții fizice și desfășurarea orelor de educație fizică conform curriculumului național.
10.Autoritățile educaționale locale vor efectua inspecții regulate și vor monitoriza procesul de reducere a poverii academice.


Documentul a fost supus dezbaterii publice și, ca urmare, ministrul educației a primit 6000 de comentarii în urma cărora la punctul 4 - au rămas teme pentru acasă la clasa a IV-a, doar o oră pe zi; la punctul 5 testul de lb. engleză a fost eliminat și s-a specificat că rezultatele testelor nu sunt trecute în cataloage.
Schimbarea  fost bine primită, în general, dar, fiind una atât de radicală, există numeroase îngrijorări privind implementarea ei cu succes.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu