miercuri, 19 noiembrie 2014

Monitorizare UE pe educație și formare
Acum o săptămână a fost dat publicității  ”The Education and Training Monitor” 2014, document care adună laolaltă date, rapoarte și studii recente, precum și direcții de politici referitoare la evoluția educației și formării la nivel european. 

Publicația, care conține recomandări și mesaje clare referitoare la politicile educaționale ale fiecărui stat membru UE (se poate descărca AICI) este însoțită de 28 de rapoarte de țară.
Din  raportul referitor la România (AICI), aflăm că stăm cam așa: 
 •  avem cea mai redusă finanțare a educației din UE (3,3% din PIB și se estimează că cifrele vor rămâne aceleași până în 2020);
 •  școlile din zonele dezavantajate au resurse puține și nu au posibilitatea să organizeze activități de sprijin pentru copiii aflați în risc de abandon școlar;
 •  ocupăm penultimul loc în ceea ce privește rata de cuprindere a adulților în programe de LLL;
 • nu au fost încă introduse reglementări privind învățarea la locul de muncă;
 • consilierea pentru carieră este la un nivel nesatisfăcător;
 • suntem pe penultimul loc în ceea ce privește rata de absolvire în învățământul terțiar;
 • ce se învață în învățământul superior este lipsit de relevanță pentru piața muncii, acest lucru constituind în prezent o îngrijorare majoră;
 • o proporție foarte mică de profesori universitari sunt implicați în activități de cercetare;
 • doar 4 din 10 adulti știu să utilizeze un computer, iar accesul la computer este mult mai scăzut fată de media UE (10-17 elevi la un computer);
 • nu există politici specifice si coerente pentru a dezvolta abilitățile antreprenoriale în sistemul de educație și formare;
 •  rata abandonului școlar este mult peste media europeană;
 •  avem unul dintre cele mai mici procente de copii înscriși în educația preșcolară;
 • rezultatele foarte slabe la ultimul test PISA ne plasează mult sub media europeană
Iar recomandările generale care ne privesc sunt:

1. Creșterea calității învățământului profesional și tehnic
2. Optimizarea accesului la educația timpurie
3. Imbunătățirea ratei de frecvență și reducerea abandonului școlar

     
     
     
   
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu