marți, 4 noiembrie 2014

Politici educaționale de succes pentru școli mai bune

New York  City Department of Education a dat startul unui program de ajutorare a școlilor cu probleme, care poate fi un exemplu foarte bun de viziune și gândire strategică aplicată și un model de împrumutat, de exemplu, pentru  cheltuirea cu folos a banilor europeni. 

În cadrul acestui program, vor fi identificate 94 de școli cu activitate slabă ( în diferite domenii, nu doar în cel academic) care vor fi sprijinite timp de 3 ani să se reformeze, în parteneriat cu comunitățile locale în care se află.

Elementele principale ale acestui plan de amelioare școlară sunt următoarele:

1.Transformarea unităților de învățământ în școli comunitare, prin dezvoltarea de parteneriate cu familiile și organizațiile locale și crearea de programe sociale, de after-school etc. bazate pe nevoile locale specifice ale elevilor
2.Extinderea cu o oră a programului zilnic de școală, pentru a crea posibilitatea ca toți elevii să beneficieze de un timp optim de instruire.
3.Alocarea de resurse și acordarea de sprijin pentru a se asigura un leadership eficace, un proces de învățare de calitate și colaborarea între profesori.
4.Realizarea unei analize de nevoi la nivelul fiecărei școli pentru a se identifica domeniile ce necesită resurse suplimentare (analiza va avea în vedere cele 6 domenii ale Cadrului general privind capacitatea școlilor - instrucție riguroasă, mediu educațional care sprijină învățarea, leadership eficace, legături puternice cu familia și comunitatea și încrederea).
5.Creșterea gradului de responsabilizare, prin fixarea unor scopuri clare și a consecințelor pe care școlile le vor suporta în cazul în care nu le ating.


(sursa: http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/RenewalSchool)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu