vineri, 19 aprilie 2013

”Lecţiile învăţate” în perioada de programare 2007-2013
Comisia Europeană a dat publicității Raportul Strategic pe Politica de Coeziune 2007 – 2013, publicație care reuneste informatiile puse la dispozitie de statele membre. În Raportul României (pag.81) se menționează și ”Lecţiile învăţate” în perioada de programare 2007-2011:
Deficitul de capacitate instituţională în gestionarea IS reprezintă una dintre problemele
esenţiale ale perioadei 2007-2012, atât la nivelul instituţiilor responsabile de managementul
programelor operaționale, cât și la nivelul beneficiarilor cu precădere în ceea ce privește
implementarea proiectelor majore de către autorităţile publice locale.
Din perspectiva autorităților de management principalele ”lecții învățate” se referă la
necesitatea simplificării procedurilor de sistem și la externalizarea unor activități, 
respectiv  la existența  unei strategii de asistenţă tehnică realiste și flexibile, care să servească nevoilor identificate în implementarea programelor. O altă deficienţă întâlnită în sistemul de gestiune a programelor operaţionale a fost capacitatea redusă de monitorizare a proiectelor și managementul deficitar al riscurilor, în special în cazul POS Transport, POS CCE și POS DRU.
Autoritățile publice locale au reprezentat și vor reprezenta o importantă categorie de
beneficiari, de care depinde în mare masură absorbția fondurilor europene. Existența la nivelul acestora a unor Unități de pregătire și implementare a proiectelor cu o expertiză
corespunzătoare este esențială. De această expertiză depinde în mare măsură identificarea și soluționarea din timp a unor probleme legate de situația juridică a terenurilor aferente
investiţiilor şi punerea acestora la dispoziţia proiectului, de fluxurile financiare și
disponibilitățile de numerar la nivelul bugetului local mai ales în situațiile când sunt
implementate concomitent mai multe proiecte, de achizițiile publice sau de
elaborarea/aprobarea unor documentații tehnice de calitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu