joi, 4 septembrie 2014

Sir Ken Robinson - recomandări de politici educaționale

Într-un interviu pe care l-a acordat recent la NCSL's Legislative Summit in Minneapolis, Sir Ken Robinson face următoarele sugestii celor care elaborează politicile educaționale:
- regândirea principiului fundamental pe care este construită educația, cel de tip industrial, liniar, standardizat, cu accent  pe disciplinele de studiu relevante pentru piața muncii;
- promovarea în școli a creativității în cadrul unui demers planificat și pe baza unor strategii specifice care să includă tehnici de dezvoltare a creativității;
- ieșirea dintr-o cultură a controlului, a comenzii, care impune școlilor ce să facă și acordarea de autonomie la nivel local;
- schimbarea metaforelor și ieșirea din obsesia testelor standardizate - ”great education is much more like agriculture than it is like manufacturing”;
- rolul guvernanților este acela de a crea condițiile în care școlile, directorii și profesorii să își îndeplinească responsabilitățile la nivel local - să optimizeze procesul de învățare, să implice comunitatea și, ca urmare, să ridice nivelul de pregătire al elevilor;
- sistemul de educație se poate schimba cu adevărat de jos în sus, nu de sus în jos.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu