vineri, 23 ianuarie 2015

Tendințe actuale ale politicilor educaționale

Semnalez apariția recentă ( în 19 ianuarie) a primei ediții a unui studiu OECD referitor la politicile educaționale ce au reformat sisteme de educație din țările membre în perioada 2008-2014.Documentul, intitulat ”Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen”, poate fi considerat o excelentă sursă de inspirație pentru toți cei care își propun să dezvolte politici ce au ca scop îmbunătățirea sistemelor de educație din țările lor.

Conform publicației, tendințele în politicile educationale au fost următoarele:
  - 16%  s-au focalizat pe echitate si calitate în educație (prin inițierea de programe de creștere a ratei de înscriere în școli, de îmbunătățire a educației timpurii)
  - 29% din politici au vizat pregătirea tinerilor pentru viitor (prin măsuri de îmbunătățire a învățământului profesional și tehnic, revizuirea  Cadrului National al Calificarilor, prin derularea de programe de formare la locul de muncă
 -  24%  s-au axat pe ameliorare școlară ( programe de îmbunătățire a formării intiale si continue, de realizarea a unui mediu școlar atractiv, implementarea unor măsuri de reținere în sistem a profesorilor buni, dezvoltarea de noi curricula)
 - 12% au avut ca țintă evaluarea și notarea ( prin inițierea de măsuri de întărire a instituțiilor responsabile cu evaluarea, prin crearea de noi instrumente de evaluare internă și externă)
 -  9% au avut în vedere guvernarea ( crearea de institutii noi, alocarea de noi roluri si responsabilitati, reorganizare etc)
 - 11%  au vizat finanțarea (școlilor și elevului)

De citit, aici, rezumatul:Education Policy Outlook 2015:Making Reforms Happen
si o serie de slide-uri aici:http://www.slideshare.net/OECDEDU/education-policy-outlook-making-reforms-happen


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu