vineri, 6 februarie 2015

Excelență în leadership

Într-un modul de management educațional pe care l-am scris în 2011 există o listă de verificare pentru ceea ce înseamnă excelența în leadership. Parcurgerea ei de către echipa de management, prin raportare obiectivă și sinceră la propriul mod de lucru, ar putea fi un exercițiu util de autoevaluare și un punct de plecare pentru mai bine în școală, pentru toată lumea.


˅ Întreg personalul școlii - echipa managerială, cadrele didactice, personalul auxiliar și administrativ este implicat, acolo unde este cazul, în procesul de planificare a activității, astfel încât nevoile elevilor să fie cât mai bine satisfăcute.
˅Personalul este valorizat prin implicarea în dezbaterile privind direcțiile de dezvoltare viitoare ale școlii. Părerile lor sunt cerute și luate în considerare.
˅Stilul echipei de management este unul incluziv și încurajator, iar directorii școlii lucrează foarte bine în echipă cu personalul didactic.
˅Agenda de lucru este stabilită prin colaborare cu toți factorii implicați.
˅Coordonatorii de la toate nivelurile se asigură că învățarea este în centrul planurilor de dezvoltare/ de îmbunătățire ale școlii și al tuturor departamentelor/ comisiilor și că strategiile, politicile și principiile școlii sunt transpuse în practică în activitatea de zi cu zi.
˅Liderii fac vizite la clasă, dau feedback, împărtășesc cu colegii reflecții personale și stimulează autoevaluarea.
˅Stilul managerial al școlii face ca personalul și elevii să simtă că sunt direct responsabili de bunul mers al școlii.
˅Regulat, au loc întâlniri la care participă tot personalul școlii și care, alături de întâlnirile cu elevii, constituie mijloace eficiente de consultare și comunicare.  
˅Directorul se consultă frecvent cu personalul, se lucrează în echipă, cu larga implicare a elevilor, pentru ca școala să se dezvolte.
˅Discuțiile au în vedere bunele practici și domeniile care necesită îmbunătățire.
˅Elevii sunt implicați în luarea deciziilor referitoare la viitorul școlii.
˅Opiniile și sugestiile lor sunt luate în considerare, primesc feedback și li se acordă responsabilități, de exemplu, managementul financiar al unui proiect care se derulează în școală. Iau parte la programe de mentorat, acțiuni de caritate, parteneriate locale și internationale. 
 (sursa: Management educațional, capitolul 1 - scris de Anca Tîrcă, MECTS, 2011)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu