miercuri, 25 februarie 2015

Pentru o pedagogie a relațiilorTendințele actuale din educația timpurie pun accent pe o abordare integrată, în care personalul grădiniței, părinții și comunitatea conlucrează în mod regulat și riguros  pentru dezvoltarea cognitivă și emoțională optimă a copilului de vârstă 0-6/7 ani. 

O comunitate care plasează educaţia printre priorităţile sale este o comunitate care acţionează conştient  în folosul tuturor membrilor săi. Există o serie de modele de bune practici dezvoltate la nivel european ( de ex., cele din Reggio Emilia, Italia, pe care am avut ocazia să le studiez) în care procesul de educație are la bază așa-numita „pedagogie a relaţiilor", care promovează ideea că învăţarea adevărată se realizează făcând conexiuni între lucruri, concepte şi experienţe şi prin interacțiunea cu alte persoane şi cu mediul înconjurător. Prin urmare, un rol esenţial este acordat participării la fiecare nivel atât în ​​cadrul grădiniței (între copii şi între copii şi adulţi), cât şi în afara grădiniței (între familii şi grădiniță, între comunitate şi grădiniță). 

Participarea la educaţia copiilor lor este considerată ca fiind în același timp un drept şi o responsabilitate a părinţilor şi a familiilor, pe principiul că poți avea părinți buni, o educatoare bună și un copil bun, dar dacă ei nu lucrează împreună, puterea pe care ar avea-o ca părți ale unui întreg se pierde și rezultatele nu sunt cele așteptate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu